Lý Sơn – Một bước tới thiên đường.

[English is here] Được tách ra từ huyện Bình Sơn từ năm 1992 – Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Đảo cách đất liền khoảng 30 km, là vết tích để lại của một núi lửa 5 miệng được hình thành cách đây khoảng 30 triệu năm. Trước đây, Lý […]

Read More

6 Reasons Not To Visit Hoi An

Hoi An is a small town that is incredibly diverse. From the travel-back-in-time feeling created in its UNESCO-protected Ancient Town, to its picturesque beaches, romantic rivers and desert-island style Cham Islands; it’s got someone to offer almost everyone. But is it really the right place for you? 1. Don’t visit Hoi An if you don’t […]

Read More